Các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe ở Ninh Bình

Các Cơ sở khám sk học lái xe ô tô ở Ninh Bình

Các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Vừa qua, Sở Y tế đã có thông báo danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 519/SYT- NVY.

Các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Vừa qua, Sở Y tế đã có thông báo danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 519/SYT- NVY.

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao Thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe;

Căn cứ kết quả xét hồ sơ tự công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe của các cơ sở khám, chữa bệnh;

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế: 27 cơ sở (danh sách chi tiết dưới đây).

2. Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải: 14 cơ sở

Các Cơ sở khám sk học lái xe ô tô ở Ninh Bình
Các Cơ sở khám sk học lái xe ô tô ở Ninh Bình

>> Chi tiết Quý khách, các bạn học viên tham khảo thêm tại: Học lái xe ô tô Ninh Bình

SHLX B11 B2 C tai Ninh Binh
Học lái xe ô tô tại TT Đào tạo và SH Lái xe – Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình Uy tín, Trách nhiệm, Tận Tâm, Linh hoạt, đảm bảo theo quy định của Nhà nước về đào tạo lái xe ô tô – GỌI NGAY 0966.25.66.26 (Zalo) để được tư vấn chi tiết.