Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô năm 2021

KHTS 2021

TT Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô năm 2021 (Từ khóa K51A đến K51I).

KHTS 2021
KHTS 2021