Cấu trúc Bộ đề thi sát hạch Lý thuyết lái xe ô tô cho các hạng?

1. Đối với hạng B1 gồm 30 câu

 • Có 01 câu về khái niệm;
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;
 • 06 câu về quy tắc giao thông;
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách;
 • 01 câu về văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe;
 • 01 câu về kỹ thuật lái xe;
 • 01 câu về cấu tạo sửa chữa;
 • 09 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ;
 • 09 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

2. Đối với hạng B2 gồm 35 câu có cấu trúc đề thi như sau:

 • Có 01 câu về khái niệm;
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;
 • 07 câu về quy tắc giao thông;
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải;
 • 01 câu về tốc độ khoảng cách;
 • 01 câu về văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe;
 • 02 câu về kỹ thuật lái xe;
 • 01 câu về cấu tạo sửa chữa;
 • 10 câu về hệ thống biển báo đường bộ;
 • 10 câu về giải thích các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

3. Cấu trúc đề thi với hạng C gồm 40 câu

 • Có 01 câu về khái niệm;
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;
 • 07 câu về quy tắc giao thông;
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải;
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách;
 • 01 câu về văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe;
 • 02 về kỹ thuật lái xe;
 • 01 câu về cấu tạo sửa chữa;
 • 14 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ;
 • 11 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>>> Quý khách tham khảo: HỌC LUẬT Ô TÔ NHANH 

4. Cấu trúc đề thi hạng D, E và các hạng F gồm 45 câu

 • Có 01 câu về khái niệm;
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;
 • 07 câu về quy tắc giao thông;
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải;
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách;
 • 01 câu về văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe;
 • 02 câu về kỹ thuật lái xe;
 • 01 câu về cấu tạo sửa chữa;
 • 16 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ;
 • 14 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

5. Cấu trúc đề thi Luật hạng A1, A2, A3, A4 gồm 25 câu

 • Có 01 câu về khái niệm;
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;
 • 06 câu về quy tắc giao thông;
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách;
 • 01 câu về văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe;
 • 01 câu về kỹ thuật lái xe hoặc cấu tạo sửa chữa;
 • 07 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ;
 • 07 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

>>> Tham khảo thêm: HỌC 120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG NHANH

Thời gian thi Lý Thuyết lái xe cho từng hạng

Hạng GPLX
Số câu hỏi
Thời gian (phút)
Điểm đạt
A1
25
19
21/25
A2, A3, A4
25
19
23/25
B11
30
20
27/30
B2
35
22
32/35
C
40
24
36/40
D, E, F
45
26
41/45

 

Mọi chi tiết học viên/độc giả xin liên hệ:

HỌC LÁI XE Ô TÔ TẠI NINH BÌNH

Hotline: 0966.25.66.26 (Zalo)